Team

 

BOEY KAI LAI

BOEY KAI LAI

ADMINISTRATOR/ HR MANAGER
B.BUSINESS

SHARON

SHARON

ADMIN EXECUTIVE

EDWARD LUI

EDWARD LUI

SENIOR ARCHITECTURAL EXECUTIVE
DIP. IN ARCH

MAK YIING HUEY

MAK YIING HUEY

ARCHITECTURAL ASSOCIATE
M.ARCH

LIM SZE YING

LIM SZE YING

ARCHITECTURAL ASSOCIATE
M.ARCH

KELVIN LEE

KELVIN LEE

ARCHITECTURAL ASSOCIATE
M.ARCH, B.ARCH(HONS)

LEE YI FANG

LEE YI FANG

ARCHITECTURAL ASSOCIATE
MARCHD B.ARCH(HONS)

CHAN PEIK YOK

CHAN PEIK YOK

ARCHITECTURAL ASSOCIATE
B.ARCH(USM)

 

Top Icon